Wislawa Szymborska

Från AllaTidersKlassiker-wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(8 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
=='''Om författaren''':==
 
-
== Wisława Szymborska 1923 - ==
+
Wislawa Szymborska föddes i Bnin i [http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen Polen] 1923 och dog den 1 februari 2012. Hon bodde länge i [http://sv.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w Kraków] dit hon flyttade tillsammans med sin familj redan 1931. I Kraków råder ett mycket rikt kulturliv. Det bor väldigt många poeter från olika generationer där och det finns en mängd viktiga teatrar, orkestrar, operor, museer osv. Szymborska är förutom poet, även översättare, litteraturkritiker och essäist och har arbetat för olika tidskrifter, i och utanför Polen. Hon har också studerat polska och sociologi vid universitetet i Kraków.
 +
Hennes tidiga diktsamlingar är starkt påverkade av den socialistisk-realistiska stil som var rådande i Polen fram till censuren släpptes 1957. Senare har Szymborska helt tagit avstånd från dikterna från den tiden och efter 1957 började hon att i stället utveckla en egen, personlig stil. Szymborskas poesi är okomplicerad med ett enkelt, rent språk, samtidigt som den är full av betydelser och tankar.
-
Wislawa Szymborska föddes i Bnin i Polen 1923. Nu bor hon i Kraków dit hon flyttade tillsammans med sin familj redan 1931. Szymborska är förutom poet, även översättare, litteraturkritiker och essäist och har arbetat för olika tidskrifter, i och utanför Polen. Hon har också studerat polska och sociologi vid universitetet i Kraków.
+
I Per-Arne Bodins efterskrift i diktsamlingen ''Aldrig två gånger'' beskriver han Wislawa Szymborska bland annat så här:
-
Hennes tidiga diktsamlingar är starkt påverkade av den socialistisk-realistiska stil som var rådande i Polen fram till censuren släpptes 1957. Senare har Szymborska helt tagit avstånd från dikterna från den tiden och efter 1957 började hon att i stället utveckla en egen, personlig stil. Szymborskas poesi är okomplicerad med ett enkelt, rent språk, samtidigt som den är full av betydelser och tankar.  
+
''Hon intresserar sig inte för kollektivet i någon form, utan för individen och förhållandet mellan individer. De stora talen och människomassor skrämmer henne. Det finns inte heller någon heroisering i hennes poesi – tvärtom. Och föreställningen om poetens exklusiva roll i världen saknas hos Szymborska.
 +
''Hennes uppträdande, hennes försiktighet att uttala sig om sin poesi eller i andra frågor, och hennes tveksamhet inför det offentliga livet, beror säkert inte bara på personlig blyghet, utan på en medvetet vald livshållning och ett särskilt förhållningssätt till sitt skapande. När hon läser sina dikter använder hon sin vanliga röst och avstår från att deklamera, vilket annars fortfarande är ett vanligt sätt att läsa poesi i de slaviska länderna.''
 +
Wislawa Szymborska fick 1996 [http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1996/szymborska-bio.html Nobelpriset i litteratur] med motiveringen: ''...för en poet som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet.''
 +
Szymborska har skrivit ungefär 200 dikter under 50 års tid, vilket är en ovanligt liten litterär produktion bland nobelpristagare.
-
Wislawa Szymborska fick 1996 [http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1996/szymborska-bio.html Nobelpriset i litteratur] med motiveringen: "...för en poet som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet."   
+
Wislawa Szymborska avled 1 februari 2012 i Kraków.
 +
Läs mer om Szymborska i en fyllig [http://bit.ly/jYtLKM artikel i Svenska Dagbladet] som publicerades i samband med att hon fick Nobelpriset i litteratur. I det efterord som Anders Bodegård skrivit till ''Dikter 1945 - 2002'' finns också mer att läsa om Wislawa Szymborska.
-
----
 
-
Källor: Alex.se, Wikipedia, 
 
-
----
 
=== Läs om boken [[Dikter 1945-2002]] ===
=== Läs om boken [[Dikter 1945-2002]] ===

Nuvarande version från 17 maj 2012 kl. 09.59

Wislawa Szymborska föddes i Bnin i Polen 1923 och dog den 1 februari 2012. Hon bodde länge i Kraków dit hon flyttade tillsammans med sin familj redan 1931. I Kraków råder ett mycket rikt kulturliv. Det bor väldigt många poeter från olika generationer där och det finns en mängd viktiga teatrar, orkestrar, operor, museer osv. Szymborska är förutom poet, även översättare, litteraturkritiker och essäist och har arbetat för olika tidskrifter, i och utanför Polen. Hon har också studerat polska och sociologi vid universitetet i Kraków.

Hennes tidiga diktsamlingar är starkt påverkade av den socialistisk-realistiska stil som var rådande i Polen fram till censuren släpptes 1957. Senare har Szymborska helt tagit avstånd från dikterna från den tiden och efter 1957 började hon att i stället utveckla en egen, personlig stil. Szymborskas poesi är okomplicerad med ett enkelt, rent språk, samtidigt som den är full av betydelser och tankar.


I Per-Arne Bodins efterskrift i diktsamlingen Aldrig två gånger beskriver han Wislawa Szymborska bland annat så här:

Hon intresserar sig inte för kollektivet i någon form, utan för individen och förhållandet mellan individer. De stora talen och människomassor skrämmer henne. Det finns inte heller någon heroisering i hennes poesi – tvärtom. Och föreställningen om poetens exklusiva roll i världen saknas hos Szymborska. Hennes uppträdande, hennes försiktighet att uttala sig om sin poesi eller i andra frågor, och hennes tveksamhet inför det offentliga livet, beror säkert inte bara på personlig blyghet, utan på en medvetet vald livshållning och ett särskilt förhållningssätt till sitt skapande. När hon läser sina dikter använder hon sin vanliga röst och avstår från att deklamera, vilket annars fortfarande är ett vanligt sätt att läsa poesi i de slaviska länderna.

Wislawa Szymborska fick 1996 Nobelpriset i litteratur med motiveringen: ...för en poet som med ironisk precision låter det historiska och biologiska sammanhanget träda fram i fragment av mänsklig verklighet. Szymborska har skrivit ungefär 200 dikter under 50 års tid, vilket är en ovanligt liten litterär produktion bland nobelpristagare.

Wislawa Szymborska avled 1 februari 2012 i Kraków.


Läs mer om Szymborska i en fyllig artikel i Svenska Dagbladet som publicerades i samband med att hon fick Nobelpriset i litteratur. I det efterord som Anders Bodegård skrivit till Dikter 1945 - 2002 finns också mer att läsa om Wislawa Szymborska.


Läs om boken Dikter 1945-2002

Personliga verktyg