Vassflöjtens sång

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök
Vassflöjtens sång
År 2009 kom på ellerströms förlag ett urval av Rumis poesi. Denna attraktiva volym innehåller ett urval av de mest centrala dikterna ur Rumis båda stora verk: Masnavi-yi ma'navi och Divan. Den förstnämnda är en berättande lärodikt i sex volymer, den senare ett diktverk bestående av 30 000 verser, främst korta sk ghazal-dikter. Ashk Dahlén, forskare i iranska språk står för den reviderade översättningen och svarar även för inledningen och kommentarerna.

Den inledande dikten, som också fått ge namn till denna utgåva, är en av de mest kända och omtyckta av Rumis dikter. Vassflöjten sjunger om kärleken:

Eld är denna flöjts ton och inte vind,
den går under som inte har elden.
Det är kärlekens eld som fyller flöjten
.

Om författaren Jalal al-din Rumi skriver förlaget: "Som ingen annan framför den persiske mystikern Rumi en himmelsk hyllning till vår jordiska existens, till livet och kärleken. Hans färgstarka poesi, sprungen ur 1200-talet, lyfter fram den allomfattande kärleken vars religion lika lite som förnuftets kan rymmas inom en enskild lära eller filosofi: Kärlekens religion står vid sidan om varje trosbekännelse. Ty de som älskar Gud har ingen annan konfession än Gud allena!"

Den legendariske svenske översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin, framhöll för drygt ett halvsekel sedan den stora betydelse Rumis tankar skulle kunna få för den moderna människan i hennes sökande efter inre harmoni och andlig visdom, på hennes väg "från sken till verklighet".


Förlaget Natur & Kultur har Kulturrådets uppdrag att sälja böckerna i Alla tiders klassikerserien till skolorna till subventionerat pris. De erbjuder också ett digitalt lärarmaterial till titlarna i Alla Tiders Klassiker-serien. Läs mer om boken på Natur & Kulturs webbplatsBild:Bok_media_liten.png Vassflöjtens sångÄmnesord: poesi, lyrik, sufism, Iran, religion, kärlek


Författare: Jalal al-din Rumi

Översättning, urval, inledning och kommentarer: Ashk Dahlén

Svensk titel och utgåva: Vassflöjtens sång, ellerströms, 2009


Läs om författaren Jalal al-din Rumi

Personliga verktyg