Vassflöjtens sång

Från AllaTidersKlassiker-wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Om boken)
(Om boken)
Rad 3: Rad 3:
Den legendariske svenske översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin, framhöll för drygt ett halvsekel sedan den stora betydelse Rumis tankar skulle kunna få för den moderna människan i hennes sökande efter inre harmoni och andlig visdom, på hennes väg "från sken till verklighet".
Den legendariske svenske översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin, framhöll för drygt ett halvsekel sedan den stora betydelse Rumis tankar skulle kunna få för den moderna människan i hennes sökande efter inre harmoni och andlig visdom, på hennes väg "från sken till verklighet".
 +
 +
 +
 +
 +
 +
Läs också Natur och Kulturs presentation av [http://www.nok.se/nok/laromedel/seriesidor/v/Vassflojtens-sang/ Vassflöjtens sång]

Versionen från 15 juni 2010 kl. 10.38

Om boken

Vassflöjtens sång
År 2009 kom på ellerströms förlag ett urval av Jalal al-Dins poesi. Ashk Dahlén, forskare i iranska språk står för den reviderade översättningen och svarar även för inledningen och kommentarerna. Om författaren Jalal al-din Rumi skriver förlaget: "Som ingen annan framför den persiske mystikern Rumi en himmelsk hyllning till vår jordiska existens, till livet och kärleken. Hans färgstarka poesi, sprungen ur 1200-talet, lyfter fram den allomfattande kärleken vars religion lika lite som förnuftets kan rymmas inom en enskild lära eller filosofi: Kärlekens religion står vid sidan om varje trosbekännelse. Ty de som älskar Gud har ingen annan konfession än Gud allena!"

Den legendariske svenske översättaren av persisk poesi, Eric Hermelin, framhöll för drygt ett halvsekel sedan den stora betydelse Rumis tankar skulle kunna få för den moderna människan i hennes sökande efter inre harmoni och andlig visdom, på hennes väg "från sken till verklighet".Läs också Natur och Kulturs presentation av Vassflöjtens sång

Personliga verktyg