Shen Congwen

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Version från den 2 september 2012 kl. 14.57 av Carlotta (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Shen Conwen - rik produktion och lång tystnad

Shen Congwen föddes 1902 i Hunan-provinsen i Kina, samma provins som romanen Gränsland utspelas i. Hunan ligger i södra Kina och är faktiskt också Mao Zedongs födelseprovins, vilket naturligtvis inte alls har med Congwens författarskap att göra. Tvärtom kan man nästan säga, eftersom Congwen gjort sig känd som en i politiskt hänseende självständig och mot makten och myndigheterna kritisk författare. När han dog 1988 i Beijing vid 85 års ålder, hade han varit tyst som skönlitterär författare i nära 40 år, efter att både kommunister och nationalister bannlyst hans verk och föranstaltat bokbål på det han skrivit. I slutet av 1970-talet hade den kinesiska regimen dock börjat ge utgivningstillstånd till titlar av Congwen igen – om än i mycket små upplagor. Två av hans romaner, Xiaoxiao (inte översatt till svenska) och Biancheng (Gränsland) filmatiserades också på 1980-talet.

Det var under framför allt 1920- och 30-talen som Congwen skrev skönlitterära berättelser. Gränsland kom ut 1934, och är en av närmare fyrtio romaner han skrivit. Han skrev också flera hundra noveller och essäer innan han tystnade som författare, 1949. Han vägrade skriva den litteratur som den kommunistiska regimen ville se skriven.

Till landsbygdens och det enkla livets lov

Congwen skrev sina många romaner och noveller i Beijing, men de flesta av dem utspelas inte alls i stadsmiljö eller i modernitetens värld. I stället är det, som i Gränsland, landsbygden som beskrivs. Congwen lyfter fram gamla traditioner och värden, inte minst ritualer och muntliga traditioner från olika minoritetsgrupper; hans pappa tillhörde miao-minoriteten och hans mamma tuija-minoriteten. Han hade alltså en rik folklig kulturskatt med sig från barnsben. Dessutom tillbringade Congwen flera år i sin ungdom som sergeant vid olika regementen i Hunan, Sichuan och Guizhou, områden där det lever många olika icke-kinesiska folkslag med egna traditioner och religiösa förställningar. Göran Malmqvist beskriver i förordet till Gränsland hur Congwen rörde sig som fisken i vattnet bland ”banditer, opiumsmugglare, prostituerade, flodskeppare, färjkarlar, fäktmästare, soldater, schamaner, bönder och krämare” – onekligen ett spännande och färgstarkt liv vars erfarenheter också speglades i många av hans noveller.

Congwen skrev själv i ett företal till en av sina böcker att han var ”lantbo, och det säger jag utan vare sig stolthet eller ödmjukhet”. Han fortsatte med att beskriva lantbons egenskaper, som kännetecknas av enkelhet, moralisk styrka och äkthet. Kanske finns det en slags naivitet i det lantliga sättet att tänka och resonera som Congwen beskriver det, en omedelbarhet som för tanken till barnets spontanitet och rika känsloregister. Men det finns också mycket av åldrad visdom, av mänsklig erfarenhet som samlats och som håller för kommande generationer att bygga på och lita till. Den visdomen knyter människan nära jorden hon lever av, nära naturen hon nyttjar. Congwen ville, enligt Göran Malmqvists förord igen ”väcka sina medmänniskor till insikten att materiella framsteg och den moderna civilisationens väsen hotar att beröva människan hennes barnasinne och hennes förmåga till spontant sinnlig inlevelse”. Det är kanske inte så konstigt att den lilla familjen i centrum för Gränsland består av just ett barn, en gammal man och en hund: barnslig nyfikenhet, åldrad visdom och naturnära gemenskap…

Texten om Shen Congwen är skriven av Katarina Lycken


Kort information om Schen Congwen kan du läsa hos Natur & Kultur.Läs om boken Gränsland

Personliga verktyg