Om Alla Tiders Klassiker och wikin

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Version från den 17 november 2011 kl. 13.56 av Carlotta (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Kulturrådet stödjer utgivningen av femtio nya titlar i serien Alla Tiders Klassiker för skolan. Utgivningen av litteratur från olika språkområden och världsdelar ska främja läsning bland ungdomar och ge lärare bra hjälpmedel i undervisningen. Hundra titlar i samma klassikerserie gavs ut mellan 1985 - 1995, varav de flesta var skrivna av västerländska författare. År 2005 beslutade regeringen att serien skulle utökas med 50 titlar. En särskild arbetsgrupp väljer vilka titlar som ska ingå i Alla Tiders Klassiker. Kriterier för urvalet är, förutom litterär kvalitet, även kvalitet på översättningen, relevans för målgruppen och att litteraturen representerar fler språkområden och världsdelar än tidigare. Jonas Hassen Khemiri skriver på sin webbplats om arbetet som medlem i Kulturrådets referensgrupp för nya klassiker. Kulturrådet förhandlar med utgivande förlag om nyutgivning av titlar i Alla Tiders Klassiker. Förlaget Natur & Kultur har uppdraget att sälja böckerna i serien till skolorna till subventionerat pris. Läs mer om Alla Tiders KlassikerKulturrådets webbplats.


Alla Tiders Klassiker-wikin är en samlad kunskapsbank och inspirationskälla för lärare som vill arbeta med klassiker-serien. Wikin startades hösten 2010 och är tillgänglig för alla på webben. Med wikin vill vi sprida information om Alla Tiders Klassiker och bidra till att levandegöra de fantastiska berättelser som ingår - berättelser med språk och innehåll som vidgar vyer, överraskar och ibland till och med utmanar både läsförmåga och värderingar. Wikin innehåller litteraturintroduktioner och författarporträtt. Där samlar vi dessutom fördjupningsmaterial. I wikin gör vi genomgående kopplingar till andra medier och konstformer. Genom att använda webbverktyget wiki visar vi ett exempel på en metod för att skapa gemensamma kunskapsbanker. Mediotekets satsning på Alla Tiders Klassiker under 2010 och 2011 finansieras med stöd av Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser. Vi som arbetar med projektet på Medioteket är Charlotte Goobar, Ingalill Åkesson-Hedqvist och Elisabeth Söder.


Välkommen att kontakta oss!

Charlotte Goobar, charlotte.goobar@stockholm.se

Ingalill Åkesson-Hedqvist, ingalill.akesson-hedqvist@stockholm.se

Elisabeth Söder, elisabeth.soder@stockholm.se


Personliga verktyg