Om Alla Tiders Klassiker och wikin

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Version från den 13 juni 2011 kl. 12.51 av Carlotta (Diskussion | bidrag)
Hoppa till: navigering, sök

Kulturrådet stödjer utgivningen av femtio titlar i serien Alla Tiders Klassiker för skolan. Utgivningen av litteratur från olika språkområden och världsdelar ska främja läsning bland ungdomar och ge lärare bra hjälpmedel i undervisningen.

Hundra titlar i samma klassikerserie gavs ut mellan 1985 - 1995, varav de flesta var skrivna av västerländska författare. År 2005 beslutade regeringen att serien skulle utökas med 50 titlar. En särskild arbetsgrupp väljer vilka titlar som ska ingå i Alla Tiders Klassiker. Kriterier för urvalet är litterär kvalitet, kvalitet på översättningen och att litteraturen representerar fler språkområden och världsdelar än tidigare. Jonas Hassen Khemiri skriver på sin webbplats om arbetet som medlem i Kulturrådets referensgrupp för nya klassiker

Alla Tiders Klassiker är ett samarbetsprojekt mellan Kulturrådet, Natur & Kultur och utgivande förlag. Förlaget Natur & Kultur har uppdraget att sälja böckerna i serien till skolorna till subventionerat pris.

Läs mer om Alla Tiders Klassiker på Kulturrådets webbplats.

Alla Tiders Klassiker-wikin är en samlad kunskapsbank och inspirationskälla för lärare som vill arbeta med klassikerserien. Wikin lanseras under hösten 2010 och kommer att vara tillgänglig för alla på webben.

Med wikin vill vi sprida information om Alla Tiders Klassiker och på olika sätt levandegöra litteraturen. Wikin innehåller litteraturintroduktioner och författarporträtt. Där samlar vi dessutom fördjupningsmaterial, aktuell forskning och metoder kring litteraturpedagogik. I wikin gör vi genomgående kopplingar till andra medier och konstformer. Genom att använda webbverktyget wiki visar vi ett exempel på en metod för att skapa gemensamma kunskapsbanker.

Mediotekets satsning på Alla Tiders Klassiker under 2010 och 2011 finansieras med stöd av Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser. Vi som arbetar med projektet på Medioteket är Charlotte Goobar, Ingalill Åkesson-Hedqvist och Elisabeth Söder.

Personliga verktyg