Om Alla Tiders Klassiker och wikin

Från AllaTidersKlassiker-wiki

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(4 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
 
+
Kulturrådet stödjer utgivningen av femtio nya titlar i serien ''Alla Tiders Klassiker'' för skolan.
-
 
+
-
 
+
-
Kulturrådet stödjer utgivningen av femtio titlar i serien Alla Tiders Klassiker för skolan.
+
Utgivningen av litteratur från olika språkområden och världsdelar ska främja läsning bland ungdomar
Utgivningen av litteratur från olika språkområden och världsdelar ska främja läsning bland ungdomar
och ge lärare bra hjälpmedel i undervisningen. Hundra titlar i samma klassikerserie gavs ut mellan 1985 - 1995,
och ge lärare bra hjälpmedel i undervisningen. Hundra titlar i samma klassikerserie gavs ut mellan 1985 - 1995,
varav de flesta var skrivna av västerländska författare. År 2005 beslutade regeringen att serien skulle utökas
varav de flesta var skrivna av västerländska författare. År 2005 beslutade regeringen att serien skulle utökas
-
med 50 titlar. En särskild arbetsgrupp väljer vilka titlar som ska ingå i Alla Tiders Klassiker. Kriterier för
+
med 50 titlar. En särskild arbetsgrupp väljer vilka titlar som ska ingå i ''Alla Tiders Klassiker''. Kriterier för
-
urvalet är litterär kvalitet, kvalitet på översättningen och att litteraturen representerar fler språkområden och världsdelar än tidigare. Jonas Hassen Khemiri skriver på sin [http://www.khemiri.se/vachander/september-2010 webbplats]
+
urvalet är, förutom litterär kvalitet, även kvalitet på översättningen, relevans för målgruppen och att litteraturen representerar fler språkområden och världsdelar än tidigare. Jonas Hassen Khemiri skriver på sin [http://www.khemiri.se/vachander/september-2010 webbplats]
-
om arbetet som medlem i Kulturrådets referensgrupp för nya klassiker  
+
om arbetet som medlem i Kulturrådets referensgrupp för nya klassiker. Kulturrådet förhandlar med utgivande förlag om nyutgivning av titlar i ''Alla Tiders Klassiker''. [http://www.nok.se/nok/laromedel/gy/Alla-Tiders-Klassiker-Gy-Lm/ Förlaget Natur & Kultur] har uppdraget att sälja böckerna i serien till skolorna till subventionerat pris. Läs mer om ''Alla Tiders Klassiker'' på [http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Alla-tiders-klassiker-for-skolan/ Kulturrådets] webbplats.
 +
 
 +
 
 +
'''Alla Tiders Klassiker-wikin''' är en samlad kunskapsbank och inspirationskälla för lärare som vill arbeta med klassiker-serien. Wikin startades hösten 2010 och är  tillgänglig för alla på webben. Med wikin vill vi sprida information om ''Alla Tiders Klassiker'' och bidra till att levandegöra de fantastiska berättelser som ingår - berättelser med språk och innehåll som vidgar vyer, överraskar och ibland till och med utmanar både läsförmåga och värderingar. Wikin innehåller litteraturintroduktioner och författarporträtt. Där samlar vi dessutom fördjupningsmaterial. I wikin gör vi genomgående kopplingar till andra medier och konstformer. Genom att använda webbverktyget wiki visar vi ett exempel på en metod för att skapa gemensamma kunskapsbanker.
 +
Mediotekets satsning på ''Alla Tiders Klassiker'' under 2010 och 2011 finansieras med stöd av Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser. Vi som arbetar med projektet på Medioteket är Charlotte Goobar, Ingalill Åkesson-Hedqvist och Elisabeth Söder.
 +
 
 +
Välkommen att kontakta oss!
-
Alla Tiders Klassiker är ett samarbetsprojekt mellan Kulturrådet, Natur & Kultur och utgivande förlag. [http://www.nok.se/nok/laromedel/gy/Alla-Tiders-Klassiker-Gy-Lm/ Förlaget Natur & Kultur] har uppdraget att sälja böckerna i serien till skolorna till subventionerat pris. Läs mer om Alla Tiders Klassiker på [http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Alla-tiders-klassiker-for-skolan/ Kulturrådets webbplats].
+
''Charlotte Goobar'', charlotte.goobar@stockholm.se
 +
''Ingalill Åkesson-Hedqvist'', ingalill.akesson-hedqvist@stockholm.se
-
'''Alla Tiders Klassiker-wikin''' är en samlad kunskapsbank och inspirationskälla för lärare som vill arbeta med klassikerserien. Wikin lanseras under hösten 2010 och är  tillgänglig för alla på webben. Med wikin vill vi sprida information om Alla Tiders Klassiker och på olika sätt levandegöra litteraturen. Wikin innehåller litteraturintroduktioner och författarporträtt. Där samlar vi dessutom fördjupningsmaterial. I wikin gör vi genomgående kopplingar till andra medier och konstformer. Genom att använda webbverktyget wiki visar vi ett exempel på en metod för att skapa gemensamma kunskapsbanker.
+
''Elisabeth Söder'', elisabeth.soder@stockholm.se
-
Mediotekets satsning på Alla Tiders Klassiker under 2010 och 2011 finansieras med stöd av Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser. Vi som arbetar med projektet på Medioteket är Charlotte Goobar, Ingalill Åkesson-Hedqvist och Elisabeth Söder.
+
[[Bild:Bokrad2.jpg|left|]]
[[Bild:Bokrad2.jpg|left|]]

Nuvarande version från 17 november 2011 kl. 13.56

Kulturrådet stödjer utgivningen av femtio nya titlar i serien Alla Tiders Klassiker för skolan. Utgivningen av litteratur från olika språkområden och världsdelar ska främja läsning bland ungdomar och ge lärare bra hjälpmedel i undervisningen. Hundra titlar i samma klassikerserie gavs ut mellan 1985 - 1995, varav de flesta var skrivna av västerländska författare. År 2005 beslutade regeringen att serien skulle utökas med 50 titlar. En särskild arbetsgrupp väljer vilka titlar som ska ingå i Alla Tiders Klassiker. Kriterier för urvalet är, förutom litterär kvalitet, även kvalitet på översättningen, relevans för målgruppen och att litteraturen representerar fler språkområden och världsdelar än tidigare. Jonas Hassen Khemiri skriver på sin webbplats om arbetet som medlem i Kulturrådets referensgrupp för nya klassiker. Kulturrådet förhandlar med utgivande förlag om nyutgivning av titlar i Alla Tiders Klassiker. Förlaget Natur & Kultur har uppdraget att sälja böckerna i serien till skolorna till subventionerat pris. Läs mer om Alla Tiders KlassikerKulturrådets webbplats.


Alla Tiders Klassiker-wikin är en samlad kunskapsbank och inspirationskälla för lärare som vill arbeta med klassiker-serien. Wikin startades hösten 2010 och är tillgänglig för alla på webben. Med wikin vill vi sprida information om Alla Tiders Klassiker och bidra till att levandegöra de fantastiska berättelser som ingår - berättelser med språk och innehåll som vidgar vyer, överraskar och ibland till och med utmanar både läsförmåga och värderingar. Wikin innehåller litteraturintroduktioner och författarporträtt. Där samlar vi dessutom fördjupningsmaterial. I wikin gör vi genomgående kopplingar till andra medier och konstformer. Genom att använda webbverktyget wiki visar vi ett exempel på en metod för att skapa gemensamma kunskapsbanker. Mediotekets satsning på Alla Tiders Klassiker under 2010 och 2011 finansieras med stöd av Kulturrådets bidrag för läsfrämjande insatser. Vi som arbetar med projektet på Medioteket är Charlotte Goobar, Ingalill Åkesson-Hedqvist och Elisabeth Söder.


Välkommen att kontakta oss!

Charlotte Goobar, charlotte.goobar@stockholm.se

Ingalill Åkesson-Hedqvist, ingalill.akesson-hedqvist@stockholm.se

Elisabeth Söder, elisabeth.soder@stockholm.se


Personliga verktyg