Nguyên Huy Thiêp

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Om författaren

Nguyên Huy Thiêp föddes 1950 i Hanoi i Vietnam men växte upp på landsbygden med sin mor. I Hanoi utbildade han sig senare till lärare och blev klar med sin examen redan då han var tjugo år. Han var redan välutbildad och beläst, men också erfaren när det gällde människors olika livsvillkor. Nguyên Huy Thiêp hade upplevelser av såväl kriget som fattigdom och sociala orättvisor.

Då han 1987 fick en möjlighet att publicera sina första noveller blev han mycket uppmärksammad och omdebatterad. Särskilt novellen Generalen drar sig tillbaka blev anklagad för att skildra en moral i upplösning. Den gav dock Nguyên Huy Thiêp en ställning som inflytelserik författare i Vietnam. Det ansågs allmänt att Nguyên Huy Thiêps sätt att skriva banade väg för en ny vietnamesisk litteratur, det gamla var nu inte längre gångbart.

Tiden av relativ öppenhet i kulturlivet under slutet av 1980-talet blev dock kort och censuren slog till. När Nguyên Huy Thiêp, som hade fått flera noveller publicerade under kort tid gav ut ytterligare tre berättelser med historiska motiv, där nationella hjältar skildrades som vanliga människor med svagheter och brister, blev det stopp och den ansvarige redaktören avskedades.

Det skrivna ordet har i Vietnam alltid tagits på största allvar. De ord som till svenska översätts med begreppet kultur betyder ordagrant "förändring som åstadkoms av litteratur och konst". Thiêps författarskap har också en slags förändring som syfte, en dold innebörd i de många olika berättelserna. Den som vet att tyda detta kommer att känna en växande längtan efter att göra gott, säger den fiktive berättaren i en av novellerna.Läs om boken Skogens salt

Personliga verktyg