Nguyên Huy Thiêp

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Om författaren

Nguyên Huy Thiêp föddes 1950 i Hanoi i Vietnam men växte upp på landsbygden med sin mor. I Hanoi utbildade han sig senare till lärare och blev klar med sin examen redan då han var tjugo år. Han var redan välutbildad och beläst, men också erfaren när det gällde människors olika livsvillkor. Nguyên Huy Thiêp hade upplevelser av såväl kriget som fattigdom och sociala orättvisor.

Då han 1987 fick en möjlighet att publicera sina första noveller blev han mycket uppmärksammad och omdebatterad. Särskilt novellen Generalen drar sig tillbaka blev anklagad för att skildra en moral i upplösning. Den gav dock Nguyên Huy Thiêp en ställning som inflytelserik författare i Vietnam. Det ansågs allmänt att Nguyên Huy Thiêps sätt att skriva banade väg för en ny vietnamesisk litteratur, det gamla var nu inte längre gångbart. Det skrivna ordet har i Vietnam alltid tagits på största allvar. De ord som till svenska översätts med begreppet kultur betyder ordagrant "förändring som åstadkoms av litteratur och konst".


Famous, he opened a popular restaurant, Hoa Ban, on a bank of the Red River in Hanoi.

Personliga verktyg