Nguyên Huy Thiêp

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Om författaren

Nguyên Huy Thiêp föddes 1950 i Hanoi i Vietnam men växte upp på landsbygden med sin mor. I Hanoi utbildade han sig senare till lärare och blev klar med sin examen redan då han var tjugo år. Han var redan välutbildad och beläst, men också erfaren när det gällde människors olika livsvillkor. Nguyên Huy Thiêp hade upplevelser av såväl kriget som fattigdom och sociala orättvisor.

Personliga verktyg