Matsuo Basho

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Om författaren:

Matsuo Bashō, 松尾 芭蕉 föddes 1644 och är den mest ansedde av de japanska poeterna under Tokugawa-tiden (1600–1868). Som barn fick han tjäna hos en man vid namn Tōdō Yoshitada. Denne introducerade Bashō till en särskild variant av poesi,haikai no renga,en slags samarbetspoesi där poeter länkar ihop sina verser med varandra (collaborative poetry composition). Yoshitadas plötsliga död 1666 gav Bashō en anledning att ge sig iväg från hemtrakten. Han vandrade omkring i Japan och skrev odödliga reseberättelser (haibun), i vilka haiku inflätas i kortfattad, sofistikerad prosa. Under några år publicerade han sina dikter i olika antologier. 1672 flyttade han så till Edo. Bashōs poesi vann snabbt gillande och han inbjöds till förnäma sällskap. Trots sina framgångar var han ensam och missnöjd. Alltmer influerad av zenreligionen blev Bashō poeten-eremiten som fann sanningen i naturupplevelsen. Yoshitada's sudden death in 1666 brought Bashō's peaceful life as a servant to an end. No records of this time remain, but it is believed that Bashō gave up the possibility of samurai status and left home . Han vandrade omkring i Japan och skrev odödliga reseberättelser (haibun), i vilka haiku inflätas i kortfattad, sofistikerad prosa, som i Den smala vägen till det inre (1689–92; ej i sv. övers.). B. anses vara den moderna haiku-poesins fader.Källor: Alex.se, Nationalencyklopedin, Wikipedia


Läs om boken Det väderbitna benranglet

Personliga verktyg