Frankenstein

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Frankenstein eller den moderne Prometeus

Victor Frankenstein är närmast besatt av studier och forskning. Han lyckas komma livets urprincip på spåren och skapar en varelse som är så skräckinjagande ful att upphovsmannen själv flyr i fasa från sitt verk. Varelsen lyckas överleva, till och med fostra och bilda sig själv, men alla kontakter med människor är omöjliga på grund av hans motbjudande yttre. På så vis dömd till ensamhet utvecklas varelsen till ett monster, fast besluten att hämnas på Frankenstein, som inte vill eller kan ge någon kärlek till eller ta ansvar för det liv han givit upphov till. Detta är i korthet kärnan i Mary Shelleys roman från 1816, utan alla de landskap, bifigurer och känsloreaktioner hon beskriver. Här har vi något nytt: en science-fictionroman skriven av en brådmogen tonåring som fött två barn. En skräckfantasi om vad som kan hända om man är oförmögen att älska sina barn, sprungen ur den chockerande erfarenheten av ett för tidigt fött foster. Tanken är uttryckt av Ellen Moers, i hennes Literary Women (1977), kapitlet Female Gothic, och känns övertygande. Det tidiga 1800-talets allt mer praktiska vetenskap har också aktualiserat en diskussion om vetenskapsmännens och -kvinnornas) ansvar för vad forskning kan leda till. En fortfarande aktuell fråga. Ytterligare en aspekt på romanen är existensen av en skuggestalt, en dubbelgångare, en omänniska som parallell till det egna jaget.


En litteraturavhandling av Niclas Rybergjämför och analyserar skillnader mellan utgåvan av Frankenstein 1818 och den reviderade versionen 1831. Frankenstein och vår samtid, ett litterärt samtal och namnet på en blogg som läraren Kristina Alexandersson och elever på Enskilda gymnasiet haft. Kristina har också gjort en PowerPoint där hon beskrivit uppgiften och upplägget i klassen. Fritt fram för oss att låta oss inspireras av. Engelska motsvarigheten till Skolverket arbetar med att lyfta fram klassiker genom grafiska böcker. Frankenstein är en av de klassiker som lyfts fram, serierna finns förutom på "vanlig engelska" även på lättläst- och amerikansk engelska. Sidor går att lada ned som PDF och till varje klassiker finns det lärarhandledning och mycket mer.

Frankenstein har också bearbetats till lättläst av LL-förlaget. På Centrum för lättlästs lärarsidor finns lärarhandledningar till den lättlästa versionen.


Förlaget Natur & Kultur har Kulturrådets uppdrag att sälja böckerna i Alla tiders klassikerserien till skolorna till subventionerat pris. De erbjuder också ett digitalt lärarmaterial till titlarna i Alla Tiders Klassiker-serien. Läs mer om boken på Natur & Kulturs webbplats.Bild:ATK_bokintro_liten.png Frankenstein Bild:Bok_media_liten.png Frankenstein


Idéromaner från 1700-talet:

Goethe, Johann Wolfgang von: Den unge Werthers lidanden (Die Leiden des jungen Werthers) 1774

Voltaire: Candide 1759

Rousseau: Jean-Jaques: Julie eller Den nya Héloïse (Julie ou La nouvelle Héloïse) 1761

Engelska romantiker:

Wordsworth, William 1770–1850

Coleridge, Samuel Taylor 1772–1834

Byron, George Gordon 1788–1824

Shelley, Percy Bysshe 1792–1822

Keats, John 1795–1821

Skuggan – dubbelgångaren:

Gogol, Nikolaj: Näsan (Nos ry.) 1836

Andersen, Hans Christian: Skuggan (Skyggen da.) 1847

Stevenson, Robert Louis, Doktor Jekyll och Mr Hyde (The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde) 1886 (sv 1890)

Wilde Oscar, Dorian Grays porträtt (The picture of Dorian Gray) 1891 (sv. 1905)

Le Guin, Ursula: Trollkarlen från Övärlden (A wizard of Earthsea) 1968 (sv. 1977) ungdomsbok

Bildkonst – romantikens landskap:

Füssli, Johann Heinrich (Fuseli eng) 1741–1825

Friedrich, Caspar David (Lättast åtkomlig i Caspar David Friedrich – den besjälade naturen, Nationalmusei utställningskatalog 660, 2009)

Turner, William 1775–1851

Mary Shelley 1797 –1851 Mary Shelleys föräldrar Mary Woolstonecraft och William Godwin tillhörde de radikala och fritänkande kretsar som fanns i London på 1790-talet. Mary Shelley anslöt sig till nästa generations radikaler genom sitt giftermål med poeten Shelley. Innan hon hade fyllt 25 hade hon förlorat tre barn och sin make. Med sin överlevande son återvände hon till England och fortsatte sitt liv som författare. Inget av det hon skrivit består som hennes romanfigur, Frankensteins monster.Originaltitel:The Modern Prometheus

Originalutgåva: 1818

Författare: Mary Shelly

Översättare:Måns Wiberg

Svensk titel och utgåva: Frankenstein, 2008


Ämnesord: monster, forskning, studier, skräck, hämnd, vetenskap


Källor:Alex,NE,Wikipedia


Film & ljud:

Lyssna på inledningen av Frankenstein på Bokpuffen


Läs om författaren Mary Shelley Wollstonecraft

Personliga verktyg