Mary Shelley Wollstonecraft

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Om författaren:

Mary Shelley Wollstonecraft 1797 –1851

Mary Shelleys föräldrar Mary Woolstonecraft och William Godwin tillhörde de radikala och fritänkande kretsar som fanns i London på 1790-talet.

Mary Shelley, Mary Wollstonecraft Godwin som ogift föddes 30 augusti 1797 i London och dog 1 februari 1851. Dotter till filosofen, författaren, anarkisten William Godwin och feministen Mary Wollstonecraft. Mary rymde från sitt föräldrahem när hon var 19 år för att leva med poeten Percy Bysshe Shelly. Percy var vid den tidpunkten gift med en annan kvinna men valde att flytta samman med Mary. Percys fru tog självmord två år efter det att hon blivit övergiven vilket innebar att Percy var fri att gifta sig med Mary vilket de gjorde 1816. Samma år reste paret till Genevsjön, där de bosatte sig i en villa med lord Byron som närmsta granne. Detta år hade en vulkan i Indonesien ett utbrott vilket orsakade en mängd partiklar i atmosfären och påverkade ljuset även i Europa. Effekterna av vulkanutbrottet innebar att paret tillbringade mycket tid inomhus. En del av den tiden ägnades åt gemensam högläsning av tyska spökhistorier som så småningom även inspirerade paren att skriva egna. Livet med maken och bekantskaper som Lord Byron innebar litterära, filosofiska, politiska och litterära samtal vilket också sätter tydliga avtryck i hennes böcker. Darwins teorier diskuterades i hemmet och huvudpersonen i Frankenstein problematiserar människans försök att kontrollera naturen och lyfter fram möjliga konsekvenser av vetenskaplig forskning. Marys liv var kantat av ond bråd död, makarna fick ett kort liv tillsammans, Percy drunknade 1822 och tre av fyra barnen dog innan de blev tonåringar. Mary hade redan som barn förlorat sin mor. Med sin överlevande son återvände hon till England och fortsatte sitt liv som författare. Inget av det hon skrivit består som hennes romanfigur, Frankensteins monster.

Marys publicerade många böcker men inget av det hon skrivit består som hennes romanfigur, Frankensteins monster.Originalutgåvan kom ut 1818 och en reviderad version 1831.

Läs om boken Frankenstein

Personliga verktyg