Janet Frame

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Om författaren:

Janet Frame 1924 - 2004

Janet Frame anses vara en av Nya Zeelands främsta prosaförfattare, med sitt verklighetssinne, exakta språk och sanningskrav. Janet Frame föddes och dog 2004 på Nya Zeeland men levde under många år av sitt liv i England och på Ibiza. Hon växte upp i en familj med 4 syskon. Familjen var fattig och Janet hade därför svårt med skolmaterial och kläder för skolarbetet men Janets uppväxt var ändå relativt lycklig med tid för läsning och lek vilket skildras i självbiografin Till landet är. Men familjen drabbades också av stora tragedier, två av systrarna drunknade och brodern led av svår epilepsi. Janet var duktig i skolan och började även på lärarhögskolan men när hon inte längre hade kontakt med familjen och hemorten fick hon stora svårigheter socialt, i En ängel vid mitt bord beskriver hon sina blygsel och svårigheter som gjorde att hon inte vågade gå in på studentkåren, ta en studenttidning från ett ställ etc. Janet Frame kämpade länge för att passa in i den miljö och bland de människor där hon vistades, men misslyckades ständigt, hon skriver om sitt utanförskap och sin psykiska skörhet, vilken ledde fram till ett psykiskt sammanbrott, ett självmordsförsök, en felaktig schizofrenidiagnos samt totalt åtta år på olika mentalsjukhus där hon fick över hundra elchocker och dessutom var mycket nära att bli lobotomerad (operationen avstyrdes i sista stund då hennes läkare läste i tidningen att hon fått ett prestigefyllt litterärt pris för en bok).

Janet Frames schizofrenidiagnos visade sig vara felaktig, men någon annan diagnos ställdes aldrig. Vissa hävdar att hon istället borde fått diagnosen Aspergers syndrom. De forskare som menar att hon har Asperger trycker på hennes stora intresse för språk och poesi, hennes bokstavliga tolkningar av ord och uttryck, som t ex Is-land, landet Är. Man skulle också kunna hävda att hon led av social fobi. Men man kan också föreställa sig att Janet Frame inte alls hade några omfattande psykiska problem. Om hon bara hade fått leva på det sätt hon själv ville redan från början, d v s relativt ostörd och få läsa och skriva, så kanske inte hennes psykiska sammanbrott hade behövt ske. Källor är främst Alex och utdrag från Jenny Jägerfedts [bokintroduktion].


Tillbaka till samlingssida Tillbaka till bokinformationKällor: Alex.se,


Läs om boken En ängel vid mitt bord

Personliga verktyg