Hunden i Luanda

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Så här skriver Katarina Lycken i sin guide till boken:

Är Hunden i Luanda en roman? Ja, det står ju så under titeln på utgåvan. Men det här är inte en roman berättad på det ”vanliga” viset med början, mitt och slut: i den här romanen ryms många historier, här berättas början i slutet och det finns minst två slut… Romanen består av ett stort antal olika berättelser där olika människor, på olika sätt, i olika berättarstilar och med olika avsikter beskriver sitt möte med en schäferhund – och läsaren får möta människor att skratta åt, gråta med, förundras över, glädjas med och ta sig för pannan inför. Och alla rösterna blir tillsammans en berättelse, om det mångskiftande livet i den nya staten Angola.

Gemensamt för alla berättelserna är en hund, som mer eller mindre aktivt deltar i det som sker. Hunden kan vara älskad eller fruktad, den kan stanna länge eller bara ett ögonblick, den kan befinna sig utkanten av skeenden eller sätta igång våldsamma händelser. Men handlar romanen om en hund? Nej, det gör den förstås inte. ”Den verkliga huvudpersonen i Hunden från Luanda är, först som sist, Angola.” skriver Staffan Helgesson i ATK-utgåvans förord. Hunden är den sammanhållande länken, det som får de olika berättelserna att ljuda tillsammans. Men det de sjunger om är Angola och dess motstridiga, mångfacetterade erfarenheter.

Läs mer i lärarguiden!


Läs också om Hunden i LuandaMacondo.nu

Läs mer om boken på Natur & Kulturs webbplats. Förlaget Natur & Kultur har Kulturrådets uppdrag att sälja böckerna i Alla tiders klassikerserien till skolorna till subventionerat pris. De erbjuder också ett digitalt lärarmaterial till titlarna i Alla Tiders Klassiker-serien.


Bild:ATK_bokintro_liten.png Hunden i LuandaÄmnesord: Angola, Afrika, hundar, satirer


Originaltitel: O cão e os Caluandas

Originalutgåva: 2001?

Författare: Pepetela

Översättare: Gunilla Winberg och Miguel Pinto

Svensk titel och utgåva: Hunden i Luanda


Läs om författaren Pepetela

Personliga verktyg