Doris Lessing

Från AllaTidersKlassiker-wiki

Hoppa till: navigering, sök

Fil:Lessing9789137133133.jpg

Om författaren:

Doris Lessing föddes den 22 oktober 1919 i Kermanshah i Iran som Doris May Tayler. Hennes båda föräldrar var britter, hennes far arbetade som banktjänsteman och hennes mor arbetade som sjuksköterska före äktenskapet. År 1925 flyttade familjen till den brittiska kolonin Sydrhodesia, nuvarande Zimbabwe, eftersom fadern hoppades tjäna pengar på majsodling. Men det blev inte som de hade tänkt sig. I stället fick de stora skulder eftersom priset på majs sjönk. Familjen - i vilken Doris yngre bror Harry också ingick - levde relativt isolerat på farmen. Pappan blev alltmer apatisk medan mamman försökte upprätthålla intrycket av en borgerlig, välbärgad familj. Lessing har själv sagt att hennes barndom innehöll både glädje och smärta, men att det var en klar övervikt för det senare. Hennes mamma var hela tiden upptagen av att uppfostra en ordentlig flicka och satte upp mycket strikta regler hemma. Några av de få ljusglimtarna var när hon vistades i naturen tillsammans med sin bror. Föräldrarna sände henne till en katolsk klosterskola där nunnorna satte skräck i flickorna genom att tala om helvetet. Efter detta skickades hon till en flickskola. Lessing vantrivdes hemma, hon vantrivdes i klosterskolan och hon vantrivdes i flickskolan. I protest mot sin mor slutade hon skolan när hon var 13-14 år (det står olika i olika källor) och skaffade sig vartefter på egen hand den kunskap hon önskade. Lessing är alltså autodidakt, det vill säga självlärd och saknar formell utbildning. När Lessing var femton år flyttade hon hemifrån för att komma ifrån sin mor. Hon tog anställning som barnflicka och studerade med hjälp av sin arbetsgivare litteratur i sociologi och politik och det var också vid den här tidpunkten hon började skriva. Sitt första äktenskap ingick Lessing 1939, vid nitton års ålder, med Frank Wisdom som blev far till hennes första två barn, John och Jean. Äktenskapet blev inte vad hon hade tänkt sig. Hon lämnade både make och barn 1943 och engagerade sig i en kommunistisk bokklubb som hon blivit medlem i året innan. Hon har senare sagt att hon inte tyckte att hon hade något annat val än att lämna sina barn. ”Det finns inget tråkigare för en intelligent kvinna än att tillbringa oändligt mycket tid med småbarn. Jag upplevde att jag inte var den bästa personen att ta hand om dem och uppfostra dem. Jag hade slutat som alkoholist eller som en frustrerad intellektuell, som min mor.” I den kommunistiska bokklubben mötte hon den tysk-judiske flyktingen Gottfried Lessing som hon gifte sig med 1945. Med honom fick hon sonen Peter. 1949, när hon var 30-år, lämnade hon Sydrhodesia, där hennes två äldsta barn blev kvar. Med sig till London hade hon den tvååriga Peter och manuskriptet till debutboken Gräset sjunger. Äktenskapet med Gottfried Lessing sprack samma år. Året därpå, 1950, debuterade hon som romanförfattare. Gräset sjunger fick stor uppmärksamhet när den kom ut. Lessing var under den här tiden aktiv medlem av kommunistpartiet, feministiskt aktiv och deltog i kampanjer mot atomvapen. Hon övergav dock kommunismen 1956. Samma år förbjöds hon inträde till både Sydafrika och Sydrhodesia för sin kritik mot apartheid. Det sydafrikanska förbudet hävdes inte förrän 1995 och det var först då Lessing kunde besöka barn och barnbarn i sitt gamla hemland. Under åren har Doris Lessing skrivit mer än 30 böcker som spänner över många genrer; romaner, noveller, reportage, lyrik och dramatik. Rasproblematik, kvinnlig erotik och politik är ämnen som tas upp i Lessings böcker. Flera av böckerna utspelar sig i Afrika och många är självbiografiskt inspirerade. Doris Lessing har även gett ut en självbiografi i två band. Hennes tredje roman, Den femte sanningen som kom 1962 ledde till hennes stora genombrott och hade stor betydelse för kvinnorörelsen. Doris Lessing har fått ett flertal erkännanden för sitt författarskap. År 2007 fick hon som den äldsta personen hittills, Nobelpriset i litteratur med motiveringen "den kvinnliga erfarenhetens epiker, som med skepsis, hetta och visionär kraft har tagit en splittrad civilisation till granskning".

texten om Doris Lessings liv är hämtad från Jenny Jägerfeldts [bokintroduktion]


Macondo, Världsbibliotekets uppslagsverk för skönlitteratur från Afrika skriver om Doris Lessning. På webbplatsen Doris Lessing finns hennes installationstal efter Nobelpriset publicerad.

Doris Lessings samlade verk, biografi, porträtt från 1949-2001 och mycket mer finns på denna webbplats


Läs om boken Gräset sjunger

Personliga verktyg